Kwaliteitszorg en voedselveiligheid.

Binnen de Europese en Nederlandse wetgeving zijn veel regels en eisen opgenomen om de voedselveiligheid te waarborgen. Het kwaliteit- en voedselveiligheidsbeleid binnen IQ Packing staat centraal en wordt met een hoge norm gehanteerd.
IQ Packing heeft de ambitie een gecertificeerde, flexibele en betrouwbare in- ,om- en verpakker te zijn in de internationale markt van groente en fruit. Het voedselveiligheidsmanagement binnen onze organisatie streeft daarin naar voortdurende verbetering en doeltreffendheid.

IQ Packing is in het bezit van het IFS Food certificaat. De vestigingen Waddinxveen en Hazeldonk zijn beide gecertificeerd op het hoogste niveau.
Daarnaast is IQ Packing in het bezit van het SKAL certificaat.

IFS

IFS, International Food Standaard, is door de Duitse en Franse retailers opgericht in het jaar 2003, dit is de tegenhanger van de BRC norm. De IFS norm beschrijft op zijn wijze de procedures waarop wordt bereikt dat het kwaliteit-, hygiëne- en voedselveiligheidsbeleid binnen een voedselverwerkend bedrijf gewaarborgd is.

 

SKAL

SKAL Bio controle zet zich als toezichthouder in voor aantoonbare betrouwbaarheid van biologische producten in Nederland. In opdracht van het ministerie van Economische zaken wordt toezicht gehouden op de gehele biologische keten. IQ Packing staat als in-, om- en verpakker van biologische producten ook onder controle van SKAL.

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen vindt IQ Packing vanzelfsprekend, wij zijn een erkend leerbedrijf en stellen stageplaatsen beschikbaar binnen ons bedrijf.

Daarnaast voldoen wij aan de participatiewet, die geeft mensen met een beperking een begeleide werkplek. De voortdurend bewegende markt vraagt om een constante update van kennis binnen het vakgebied, deze kennis wordt vergaard door beursbezoeken, externe en interne opleidingen. Opleidingen binnen IQ Packing zijn belangrijk om het gewenste hoge niveau te kunnen blijven handhaven en waar het mogelijk is te verbeteren.

Door duurzaam afvalmanagement binnen IQ Packing zijn wij ook in het bezit van het CO2 certificaat.